Güncelleme Kuralları

 • Güncelleme işlemleri, tasarım ve uygulaması yalnızca Atiktuk tarafından yapılmış siteler için geçerlidir.
 • Yapıda değişiklik ve tasarım gerektiren talepler proje olarak ele alınır. Yalnızca mevcut yapıdaki görsel ve metin değişiklikleri, ekleme ve çıkartmalar güncelleme kapsamındadır.
 • Güncelleme talepleri sıraya alınır ve en geç 24 saat içerisinde yanıtlanır. (İş günleri içerisinde uygulama yapılır)
 • Güncellemeler, kendilerine verilen güncelleme klavuzları yardımı ile müşteri tarafından da yapılabilir. Bu esnada oluşan destek talepleri en küçük güncelleme hizmeti olarak bedelendirilir.
 • Güncelleme bedelleri, uygulamadan sonra faturalandırılır. Sık güncelleme yapılan siteler için faturalandırma frekansları oluşturulabilir.
 • İşlem
 • Görsel Güncelleme
 • Galeri Ekleme
 • Metin Güncelleme
 • Menü Ekleme/Çıkarma
 • Form Ekleme/Çıkarma
 • Fiyat
 • 75 TL
 • 150 TL
 • 50 TL/Sayfa
 • 150 TL
 • 150 TL